rosa bandet
2015.10.10

Rosa bandet!

Oktober månad är här och som många av er vet har Cancerfonden Rosa Bandet kampanj hela Oktober ut.  Syftet med Rosa Bandet är att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer samt bedriva påverkansarbete.

Var nionde kvinna drabbas

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Varje år får drygt 7 800 kvinnor i Sverige beskedet att de har bröstcancer. Det innebär att minst var nionde kvinna drabbas någon gång i livet. De flesta som får diagnosen är 60 år eller äldre – färre än drygt fem procent är yngre än 40 år. I dag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas av bröstcancer, men viktiga 20 procent återstår. Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer.

På Cancerfondens hemsida finner ni information om bröstcancer och även en bra informationsfilm om hur du kan känna igenom dina bröst på bästa sätt.
Man kan stödja cancerfonden genom att enkelt köpa Rosa Bandet. På hemsidan kan du även bidra på fler sätt.

Gör som vi och köp Rosa bandet.
https://www.cancerfonden.se/